Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska

Emerytowany Profesor Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska była pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w latach 1973 – 2015. W latach 2000 – 2014 pełniła rolę kierownika Katedry Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze. W dorobku naukowym posiada ponad 170 publikacji, w tym, 10 publikacji zwartych. Jest współautorem monografii pt. “Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnych. Studia przypadków na wybranych przykładach z 2013 r.” Istotną publikacją wydaną przez Panią Profesor dla rozwoju dziedziny nauki w architekturze jest autorski podręcznik akademicki pt. “Metody i techniki badawcze w architekturze”, pierwszy w Polsce podręcznik w tej problematyce.

Pasją naukową Pani Profesor jest ocena jakości architektury w oparciu o badania POE (Post-Occupancy-Evaluation), którą wykorzystywała w pracach badawczych własnych, grantach badawczych i pracach doktorskich, których była promotorem oraz pracach studenckich w ramach zajęć dydaktycznych. Dotyczą one obiektów architektonicznych tj.: biurowce, szpitale, mieszkalnictwo, uczelnie wyższe, domy dla seniorów, a także problematyki budynku inteligentnego oraz energooszczędności. W ostatnich kilku latach koncentruje się na badaniach dotyczących szpitali i domów seniora.

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska odbyła 8 staży zagranicznych. Była kierownikiem 4-ch grantów promotorskich, jednego własnego KBN oraz kierownikiem projektu europejskiego polsko-niemieckiego finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (2010-21) wykonywanym we współpracy z Instytutem Helmholtza w Lipsku w latach 2011-2012. Ponadto uczestniczyła, jako wykonawca w 6-ciu innych grantach krajowych, z których najważniejszym był udział w interdyscyplinarnych grancie KBN „PolSenior” w roli współwykonawcy badań architektonicznych.

Udostępnij:
6 stycznia 2018