Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi- II Konsultacje Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi- II Konsultacje

Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi- II Konsultacje

2 i 3 lipca 2018 r. eksperci Laboratorium Architektury 60+ odbyli konsultacje z młodymi osobami i rodzinami, a także z reprezentantami 3 uczelni łódzkich, reprezentantami Urzędu Miasta oraz organizacjami pozarządowymi pracującymi z osobami z niepełnosprawnościami.
Wśród uczestników była inicjatorka pomysłu Domu Wielopokoleniowego w Łodzi – Pani Mirosława, reprezentująca Forum dla Ojczyzny.

Rozmowy dotyczyły kwestii związanych z zarządzaniem nieruchomością oraz potrzebą większych przestrzeni wspólnych i wymaganą dostępnością obiektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Udostępnij:
3 lipca 2018