Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi- IV Konsultacje Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi- IV Konsultacje

Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi- IV Konsultacje

05 lipca 2018 odbył się ostatni wywiad zogniskowany w ramach realizacji przez Fundację Laboratorium Architektury 60+ projektu wdrożeniowego Domu Wielopokoleniowego w Łodzi. Na spotkaniu gościliśmy osoby z niepełnosprawnościami i podopiecznymi WTZ “Słyszę Serce”. 

Niezwykła wrażliwość uczestników na potrzeby drugiego człowieka i tego co każdy z nas ma do zaoferowania pozwoliły nam skupić się na wartościach – wzajemności i zaufaniu – jakie powinny charakteryzować Dom Wielopokoleniowy. Potrzeba prywatności i chęć jak najdłuższej samodzielności wśród przyjaznych ludzi to to, o czym marzyć może każdy z nas – wcześniej czy później..

 

Udostępnij:
5 lipca 2018