Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi - Zadanie 1 z 7 Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi - Zadanie 1 z 7

Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi – Zadanie 1 z 7

Właśnie zakończyliśmy zadanie 1 z 7 w ramach pilotażowego projektu wdrożenia Domu Wielopokoleniowego w Łodzi na zlecenie Urząd Miasta Łodzi, dotyczące przeglądu zagranicznych praktyk dotyczących organizowania społeczności lokalnej, budowania kontaktów, więzi sąsiedzkich, miksu społecznego, a także cohousingu.

W ramach opracowania omówiliśmy rozwiązania (m.in. zasady organizowania społeczności lokalnej, modele komercyjne i finansowe, rozwiązania architektoniczne, formy prawne) wykorzystane w Niemczech, Szwajcarii, Danii, Szwecji, Austrii oraz w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech, a także sformułowaliśmy wstępne rekomendacje dla Domu Wielopokoleniowego w Łodzi.

Interdyscyplinarna i owocna współpraca była możliwa dzięki autorom i autorkom raportu: Iwona Benek, Michał Chmielewski, Monika Daab, Agnieszka Labus, Agata Miśkowiec, Ewa Rogalska.Projekt „Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego” w ramach projektu„Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” – współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Raport z zadania został opublikowany na stronie centrumwiedzy.org

Fot. źródło

Udostępnij:
16 sierpnia 2018