Testowanie rozwiązań w "kombinezonie starości"- Gliwice, Katowice Testowanie rozwiązań w "kombinezonie starości"- Gliwice, Katowice

Testowanie rozwiązań w “kombinezonie starości”- Gliwice, Katowice

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ zrealizowała dwa spotkania, mające na celu uświadomienie barier przestrzennych w naszym najbliższym otoczeniu, dzięki wsparciu firmy HEWI Heinrich Wilke GmbH, która użyczyła fundacji kombinezon imitujący starość.

Pierwsze spotkanie dotyczyło poszerzenia świadomości i doświadczeń młodych osób (do 29 roku życia) w zakresie testowania starości przy użyciu kombinezonu starości. Chcieliśmy uświadomić młodym pokoleniom czego mogą się spodziewać w wieku senioralnym, ale także w różnych sytuacjach życiowych, które mogą uniemożliwić im swobodne poruszanie się.

W drugim spotkaniu wzięli udział opiekunowie Domu Opieki Senior Residence w Katowicach, którzy pomimo swojej dużej empatii i wrażliwości na potrzeby osób starszych, uświadomili sobie dzięki kombinezonowi jak jeszcze lepiej mogą wspomagać osoby starsze w codziennym życiu.

Poniżej opis spostrzeżeń koordynatorki spotkań Agnieszka Szczepanik z LAB 60+: “Zakładasz narzędzie, uciskasz w różnych miejscach i okazuje się, że czujesz się jak stary człowiek, który niekoniecznie może się schylić, ma mocno ograniczone ruchy rąk, nóg, głowy, kręgosłupa. I proste czynności typu: chodzenie po schodach, skorzystanie z bankomatu, zrobienie zakupów czy wejście do tramwaju urastają do wyzwania za 100 punktów. Dodatkowo okulary imitujące dysfunkcje wzrokową typu zaćma umiejętnie zabierają komfort funkcjonowania. Ilość krawężników, schodów, ławek bez oparć o wysokości niedostosowanej do starszego człowieka jest ogromna. Miasto, mało w którym miejscu, uwzględnia możliwości / potrzeby osób starszych. 27- latek, w kombinezonie starości nie zdążył przejść na zielonym świetle…”

Udostępnij:
5 września 2017