Skip to content Agnieszka Labus Członkiem Rady Ekspertów ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku Agnieszka Labus Członkiem Rady Ekspertów ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku

Agnieszka Labus Członkiem Rady Ekspertów ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku

4 lipca 2021

Agnieszka Labus Członkiem Rady Ekspertów ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku

24 czerwca 2021 roku odbyło się powołanie rady ekspertów ds. Opracowania strategii rozwoju gminy Czechowice-Dziedzce, do której została zaproszona m.in. Prezes Fundacji LAB 60+ Agnieszka Labus.

Rada Ekspertów – działająca pod przewodnictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta – jest organem konsultacyjno-opiniodawczym, a jej rolą jest uczestnictwo w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku, zgodnej z przepisami, standardami i spójnej z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.

Do zadań Rady Ekspertów należy udział w wypracowaniu założeń programowych, funkcjonalno-przestrzennych oraz wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku, a także opiniowanie jej projektu.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy nad właściwą wizji dla rozwoju gminu!

 

Udostępnij: