Szkolenie "Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta”, Katowice

Szkolenie “Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta”, Katowice

29 października w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP miało miejsce szkolenie na temat „Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta”z cyklu „jazda dowolna”, które mieliśmy okazję współprowadzić. Reprezentowała nas dr inż. arch. Iwona Benek wraz z Panem Maciejem Jaworskim z HEWI Heinrich Wilke GmbH

Mogliście się dowiedzieć m.in. jak projektować – w skali przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i ich wnętrz – w sposób przyjazny dla osób z różnymi ograniczeniami, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych. Było m.in o:
– koncepcji projektowania uniwersalnego, jego założeniach i zasadach oraz o etapowaniu i zróżnicowanych scenariuszach projektowych,
– standardach dostępności na tle przepisów prawnych,
– zasadach audytowania, listach sprawdzających.
– dobrych praktykach.

Udostępnij:
29 października 2019