Biblioteczka · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+ Biblioteczka · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+

Biblioteczka

Mikslokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy. – Fundacja Blisko, Fundacja Laboratorium Architektury 60+

Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych – Fundacja Laboratorium Architektury 60+

“The Cultural Heritage in Action” A catalogue of good practies – projekt pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi 

Wytyczne do projektowania obiektów ochrony zdrowia przeznaczonych dla seniorów, Etap I – dr hab inż. arch. Michał Tomanek (Atelier 7, LAB 60+), dr inż. arch. Agnieszka Labus ( LAB 60+), dr inż. arch. Anna Szewczenko (LAB 60+)

Wytyczne do projektowania obiektów ochrony zdrowia przeznaczonych dla seniorów, Etap II – dr hab inż. arch. Michał Tomanek (Atelier 7, LAB 60+), dr inż. arch. Agnieszka Labus ( LAB 60+), dr inż. arch. Iwona Benek ( LAB 60+), dr inż. arch. Anna Szewczenko (LAB 60+)

Mieszkanie Seniora – Bytomski Model Dostępnego Mieszkalnictwa – Michał Mielcarski, dr inż. arch. Iwona Benek (LAB 60+)

Wytyczne projektu i wnętrz Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego we Wrocławiu – dr inż. arch. Anna Szewczenko, dr inż. arch. Iwona Benek, dr inż. arch. Agnieszka Labus

Ekspertyza dotycząca zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego – dr inż. arch. Iwona Benek, Anna Jancz, UE Poznań, Jerzy Krzyszkowski, dr inż. arch. Agnieszka Labus, Bolesław Meluch, Agata Miśkowiec, Ewa Rogalska, prof. Teresa Słaby SGH, Magda Sochacka, dr inż. Arch. Anna Szewczenko, dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ

30 czerwca 2020