Dlaczego powstało LAB 60+ · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+ Dlaczego powstało LAB 60+ · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+

Dlaczego powstało LAB 60+

LAB60+ powstało z myślą o teraźniejszości w trosce o jakość życia naszych dziadków i rodziców, a w przyszłości nas samych. Celem LAB60+ jest realny wpływ na odnowę miast w kontekście starzenia się społeczeństwa, które jest jednym z priorytetowych wyzwań w XXI wieku.

Powstało także w odniesieniu do współczesnych trendów i tendecji, które obrazują, że dzisiejsze pokolenie 30+ znacznie będzie różnić się od dzisiejszego pokolenia 60+, nie tylko aspiracjami, stylem życia, ale także większą mobilnością.

LAB60+ zostało zainicjowane przez dr inż. arch. Agnieszka Labus, która od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach rewitalizacji w kontekście starzenia się społeczeństwa. Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, co posłużyło do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego. Fundację LAB60+ obecnie rozwija i współtworzy trzon wybitnych ekspertów z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej specjalizujących się w zagadnieniach starzenia się społeczeństwa w różnych skalach przestrzennych. Zobacz cały zespół.

Pomysł i koncepcja stworzenia platformy dla architektów, urbanistów, planistów i projektantów o nazwie Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) został doceniony przez pierwszą w Polsce akademię start-upową dla kobiet – Girls go start up Academy, realizowaną przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Stowarzyszenie TOP500 Innovators, przy współpracy z Ambasadą USA. W ramach akedemii pomysł LAB60+ otrzymywał wsparcie merytoryczne wielu ekspertów m.in. z dziedziny prawa, rozwoju i innowacji, a także bezpośrednie wsparcie mentorki Pani Izabeli Paluch – Prezes Intech PK , która specjalizuje się w zarządzaniu własnością intelektualną, komercjalizacji wyników projektów B+R, finansowaniu innowacji, inkubacji spółek typu spin-off.

Fundacja LAB 60+ została także doceniona przez Kapitułę Polskiego Portalu Kultury “O.pl” jako laureat konkursu “O 2018” w kategorii Architektura. W tym samym roku Fundacja LAB60+ otrzymała wyróżnienie w plebiscycie Ambasador “Marka Śląskie”. 

21 lutego 2018