Miasto · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+ Miasto · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+

Miasto

Opracowanie:
– Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) dla inwestycji senioralnych i wielopokoleniowych
– programów i projektów zagospodarowania przestrzennego przestrzeni publicznych
– projektów architektoniczno-budowlanych, wnętrz i doposażenia dla form opieki senioralnej
Wspieranie w zakresie:
– diagnozowania potrzeb i wytycznych dla inwestycji senioralnych
– wdrążania i przygotowania programów zasiedlenia innowacyjnych, wielopokoleniowych i senioralnych form zamieszkania np. Domów Wielopokoleniowych
– realizacji projektów partycypacyjnych (ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

Przykładowe projekty LAB 60+:

12 sierpnia 2019